Nawigacja

Apel-Święto Odzyskania Niepodległości

Dzisiaj wielka jest rocznica

Jedenasty listopada!

Tym, co padli za Ojczyznę

Hołd wdzięczności Polska składa.

I my uczniowie o tym pamiętamy

I dlatego dzisiaj, razem tu się spotykamy.

              Dnia 10 listopada 2016r. o godz.10:00 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Narodowego 11 Listopada .Po przywitaniu wszystkich przez panią Wicedyrektor Ewę Łangowską i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor naszej szkoły Pan Józef Milewski, który podziękował wszystkim za godną postawę i przybliżył krótką historię naszych ziem.

W części artystycznej mali artyści - uczniowie z klas II SP zaprezentowali piękne wiersze o ojczyźnie  m.in. Władysława Bełzy "Katechizm polskiego dziecka", Tadeusza Kubiaka „Tu wszędzie jest Polska” , Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” i „Piękna jest nasza ziemia”  (nauczyciele przygotowujące uczniów to: Barbara Tymkiewicz, Jolanta Januszewska, Sylwia Migowska i Izabella Pruszak). W czasie uroczystości  usłyszeliśmy takie pieśni patriotyczne ,jak "Modlitwa o pokój", "Ojczyzno ma", "O mój rozmarynie", "Rozkwitały paki białych róż"). Podziwialiśmy też dwie grupy taneczne tańca nowoczesnego pod kierunkiem p. Anny Kędzierskiej oraz Lucyny Prychły i Janiny Halmann, które wykonały piękne, wzruszające tańce o Odzyskaniu Niepodległości.

Montaż słowno-muzyczny został odebrany przez uczniów i innych uczestników apelu entuzjastycznie. Świadczy o tym nie tylko wyraz zadumy na twarzach obecnych ,jak i wzruszenia. Było pięknie, patriotycznie i narodowo.

W dalszej części apelu podsumowano konkurs plastyczny ” Czym jest Polska?”, konkurs historyczny i konkurs wiedzy o sporcie ,gdzie wręczono  nagrody i dyplomy.

I tym miłym akcentem zakończono apel .

Opracowanie:Ewa Łangowska

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie
    ul. Mickiewicza 5
    83-262 Czarna Woda
  • 58 587 86 25

Galeria zdjęć